Back to Top
Chắc chắn Safari không còn là trình duyệt web quá xa lạ với người dùng iPhone nói riêng, và với cộng động người dùng smartphone nói chung. Có khá nhiều thủ thuật trên trình duyệt đặc biệt của...
Xem thêm
Theo tiếng Anh,Active có nghĩa.là hoạt động, có hiệu lực,qua đó iPhone đã Active có nghĩa là iPhone đó đã có hiệu lực, hay theonhiều người gọi đã kích hoạt. Nếu iPhone đã được kích hoạt,...
Xem thêm